Esplora
Podcast
Blog
Artikle
5 min

Vikten av fysiska möten

Vikten av fysiska möten

Upptäck fördelarna med Kampaay!

Är fysiska möten fortfarande viktiga?

Många av oss har sedan pandemin bröt ut deltagit i jobbmöten på ett annorlunda sätt än vad vi var vana vid fram till för några år sedan. I samband med den fortsatta digitala utvecklingen, som både företag och yrkesverksamma ständigt måste anpassa sig till, har användningen av online-verktyg för digitala möten faktiskt blivit normen för de flesta anställda med ett "skrivbordsarbete".

Även om denna modernisering har den positiva fördelen att den ger oss en unik möjlighet att hålla kontakt med varandra trots fysiska avstånd, har den också lyft fram det stora värdet av fysiska mänskliga möten som tillfälligt har hamnat i bakgrunden.

Vi kommer nedan att analysera skillnaderna mellan digitala och personliga möten och utvärdera deras egenskaper samt för- och nackdelar.

Digitala möten vs. fysiska möten

Den viktigaste fördelen med digitala möten är, som vi nämnde tidigare, förmågan att överkomma de hinder och avstånd som finns mellan oss och våra samtalspartners. Detta har verkligen varit mycket praktisk under olika nedstängningar (lockdowns), men det positiva med online-möten användbarhet sträcker sig mycket längre än så.

Det fina med att kunna "schemalägga" ett möte är också att kunna bestämma sig för att ställa in det och meddela deltagarna om dess förekomst i god tid samt vara säker på att alla deltagare kommer att få inbjudan direkt.

För ett klassiskt möte skulle det däremot krävas några fler steg för att se till att alla är tillgängliga och kan delta. Digitala möten sparar också tid (och pengar) som vi vid ett personligt möte skulle ha behövt ägna åt resor.

Dessutom gör de oss ännu mer tillgängliga genom att de ger oss möjlighet att "gå in i mötet" från praktiskt taget var som helst, t.ex. när vi pendlar eller är på annan ort.

Ändå går fördelarna med live-möten inte att förbise. Låt oss titta på dem tillsammans i nästa avsnitt.

Fördelarna med fysiska möten

Vi kan dela in skälen till varför vi föredrar att hålla fysiska möten i tre huvudkategorier:

Förbättrad kommunikation

Det är omöjligt att förneka: Att träffa och diskutera arbetsfrågor i person gör det möjligt för oss att förklara mer exakt och kommunicera mer effektivt vad vi menar.

Det finns visserligen e-post och till och med verktyg för chattmeddelanden som är avsedda för just möten (t.ex. Teams och Skype) och som är till för att underlätta våra liv, men vi måste erkänna att mervärdet av att prata med varandra ansikte mot ansikte och se varandra i ögonen är helt enkelt oslagbart.

Interaktion i realtid

Feedback från andra och de diskussioner som följer är verkligen värdefulla för att göra det bästa av projekt som involverar flera teammedlemmar, särskilt när de resulterar i konstruktiva samtal som leder till konkreta resultat.

Ofta är det faktiskt så att möjligheten att föra en direkt diskussion när alla sitter vid samma bord, kanske med det enkla stödet av ett papper som man kan klottra ner anteckningar på verkligen kan göra skillnad, inte minst när det gäller tidsbesparing och ett större förtroende för värdet av att samarbeta med kollegor.

Kroppsspråk och ansiktsuttryck

Du vet när man säger till någon att man gillar dem på djupet?

Det här uttrycket betyder helt enkelt att personen du träffade gjorde ett intryck på dig, som kan ha vara positivt eller negativt. Hen kommunicerade förmodligen något om sig själv till dig genom hur hen klädde sig, hur hen rörde sig och intog rummet, hur hen skakade din hand, hur hen gestikulerade och så mycket mer.

Genom fysiska möten kan du lära känna företagets intressenter på djupet.

När fysiska möten är att föredra

När vi tittar på ovan nämnda överväganden är det uppenbart att det i vissa fall inte spelar någon roll om mötet är digitalt eller fysiskt, medan det i vissa fall kan vara att fördelaktigt att välja online-mötet eftersom det är bekvämare och flexiblare för deltagarna.

I många andra fall är det bästa valet dock att ge oss själva en fysisk plats där vi kan träffas och interagera mer med våra kollegor.

Som vi har sett kan det finnas många olika exempel som tar hänsyn till ett antal faktorer, men det enda rätta svaret på frågan om vi föredrar ett fysiskt möte eller ett digitalt möte, beror först och främst på våra mål.

Tänk till exempel på den rekryteringsprocess som sker vid anställningen av en ny person inom företaget. Beroende på antalet kandidater och företagets struktur finns det förmodligen flera intervjustadier för att välja rätt kandidat för jobbet. Det är ofta många personer som ska intervjuas som redan har ett arbete, och även om det vore önskvärt att ha möjligheten att träffa alla så tillåter ofta inte tiden detta.

I sådana fall kan en bra lösning helt enkelt vara en medelväg, dvs. att hålla den första delen av intervjuerna digitalt och fortsätta den slutliga urvalsfasen genom att fysiskt intervjua de kandidater som återstår innan du fattar ett beslut.

Samma sak gäller till exempel när du väljer evenemangsansvarig på en plats där du planerar att hålla ditt nästa evenemang: Efter några e-postmeddelanden och ett par telefonsamtal är en fysisk träff ett viktigt steg för att stärka er gemensamma grund, framförallt med tanke på eventuella framtida samarbeten.

Detsamma gäller även för aktiviteter som nätverkande, där det är nödvändigt att visa upp sitt ansikte för att nå sitt mål, och i allmänhet för alla situationer som leder till att du stärker dina yrkeskunskaper. För vi får inte glömma att det faktum att träffas för ett event och dela stunder tillsammans har kraften att få oss att känna gemenskap och empati för andra.

Om du vill testa de tjänster som Kampaay erbjuder inom digital utveckling och eventplanering kan du be oss om en offert: Vi ger dig gärna en offert i realtid och hittar tillsammans den bästa strategin för att uppnå dina affärsmål.

Continua a leggere

Plockmat och catering till företagsevent i juletid
April 22, 2024
Plockmat och catering till företagsevent i juletid
Jullekar och vinteraktiviteter till företagets julfest
March 14, 2024
Jullekar och vinteraktiviteter till företagets julfest
After work aktiviteter med jobbet
March 14, 2024
After work aktiviteter med jobbet