Esplora
Podcast
Blog
No items found.

Hållbarhet: Hur du gör ditt företagsevenemang mer miljövänligt

Hållbarhet: Hur du gör ditt företagsevenemang mer miljövänligt

En växande trend i eventvärlden

Engagemanget för miljöfrågor och hållbarhet är på väg upp på företagens agenda och trenden förväntas fortsätta öka under de kommande åren. Hur ska företagets eventplanerare anpassa sig till ökningen? I den här artikeln får du flera tips och våra bästa metoder för att göra ditt företagsevenemang mer hållbart!

Varför organisera ett hållbart evenemang?

Enligt en FN-studie är 70 % av människor mer medvetna om miljöfrågor idag, än vad de var före pandemin. Undersökningen visar också att företag som engagerar sig i miljöfrågor växer mer än sina konkurrenter.

Ett miljövänligt evenemang bidrar till att skydda miljön, och då vikten av hållbarhetsfrågor  ökar hos konsumenten finns det också stor fördel att marknadsföra sin ställning till miljöfrågor. Fokus på hållbarhet ökar förtroendet för företaget och är nästan fundamentalt för yngre generationer idag. Att organisera gröna evenemang och marknadsföra dem som sådana har många fördelar:

- Sänka eventets kostnader genom att minska förbrukningen av el, vatten etc.

- Stötta lokala företag genom att använda närodlade produkter

- Förbättra bilden av företaget genom att visa omtanke för planeten

- Attrahera den yngre, miljömedvetna publiken

- Förmedla ett positivt budskap genom att engagera sig i att skapa en bättre värld

Nu vet vi varför det är viktigt att anordna hållbara evenemang, låt oss också titta på hur man kan göra sina event mer hållbara.

Välj rätt lokal

En plats som har goda förbindelser med kollektivtrafik eller cykelvägar är alltid ett bra val. Ur en hållbar synpunkt är det viktigt att låta dina gäster ta sig till ditt evenemang med miljövänliga transporter, ett bra exempel är cykel eller elscooter om du befinner dig inom city. Försök också välja en lokal som är miljövänlig och använder förnybar energi.

Catering

För att ett evenemang ska vara hållbart är valet av catering mycket viktigt. Välj cateringfirmor och leverantörer som kan uppfylla vissa hållbarhetsparametrar. Ett exempel kan vara att använda närproducerade produkter med så lite miljöpåverkan som möjligt, eller att leverantören bara använder porslin och bestick som kan diskas och återanvändas.

Sedan juni 2019 har det blivit ännu viktigare att använda nedbrytningsbara eller återanvändningsbara förpackningar eftersom SUP-direktivet (Single Use Plastic) förbjuder användning av engångsplast i form av bestick, glas, tallrikar och sugrör etc. Var också uppmärksam på onödigt avfall. Överbliven mat kan doneras eller överlämnas till organisationer som sorterar överskott.

Digitalt innehåll och material

Begränsa pappersförbrukningen och avfallet så mycket som möjligt. Det är inte längre nödvändigt att skriva ut pappersmaterial eftersom tekniken gör att allt innehåll finns tillgängligt på nätet. Se till att deltagarna får allt material i digital form, från biljetter till dokument som rör evenemanget. Dessutom kan deltagarna då även ta del av materialet även efter evenemanget. Om ditt evenemang innehåller prylar och merchandise som skall delas ut välj då produkter som är användbara, hållbara och fair-trade. Se också till att de är tillverkade av återvunnet och återanvändbart material.

Certifiering

För att stora evenemang ska kunna hävda att de är hållbara och har låg miljöpåverkan måste de ha vissa certifieringar. Du kan enkelt researcha för att hitta det certifikat som passar bäst för just ditt event. Om ditt evenemang lyckas uppfylla kraven för en certifiering är det viktigt att märka det med en logotyp eller stämpel. Det fungerar nämligen som ett intyg eller en garanti gentemot företagets kunder och partners. Det finns också flera organisationer som arbetar med att hjälpa företag att nå sina hållbarhetsmål.

Marknadsför ditt miljöengagemang

Hållbarhet ger evenemanget ett värde, särskilt om det också förmedlas på rätt sätt. Det är viktigt av flera skäl att kommunicera ditt miljöengagemang till dina intressenter på ett effektivt sätt:

- Det påverkar företagets rykte och därmed dess konkurrenskraft
- Det bidrar till att öka de anställdas engagemang i hållbarhetsfrågor
- Det ökar företagets öppenhet och ansvarighet gentemot kunderna
- Förbättrar företagets varumärkesimage

Se till att budskapet är tydligt och korrekt, särskilt om kommunikationen sker via sociala medier och riktar sig till en ung och medveten publik.

Hållbarhet är en viktig prioritering

Miljömässig hållbarhet är en växande trend och har blivit ett av de viktigaste målen för alla företag idag, stora som små. De flesta företag har antagit en hållbarhetspolicy för sina produkter eller tjänster men för att detta åtagande ska vara 100% hängivet måste också tänket finnas med i de evenemang som företaget själva anordnar.

Hos Kampaay hjälper vi dig att ta fram en lösning som gör ditt event både unikt och hållbart. Oavsett ni planerar en teambuilding-aktivitet, en fest eller konferens hjälper vi dig att hitta den perfekta lösningen för ditt nästa företagsevenemang.

Continua a leggere

No items found.