Esplora
Podcast
Blog
Artikel
3 min

Mångfald och inkludering vid företagsevent

Mångfald och inkludering vid företagsevent

Mångfald och inkludering när du planerar ett evenemang är viktiga faktorer för en positiv atmosfär, diversifierad publik och bredare representation.

Hur främjar du mångfald och inkludering under ett företagsevent?

Undersökningar visar att 80 % av eventarrangörer globalt uppger att de försöker inkludera värderingar som mångfald, jämställdhet och integration i de evenemang som de organiserar under de kommande månaderna. Denna andel har stigit till 92 % i Latinamerika och till 87 % i Nordamerika.

Under de senaste åren har världen av företagsevenemang fokuserat på områden som säkerhet, teknik och hållbarhet.

Men vid sidan av dessa makrotrender läggs allt större vikt vid mångfald och inkludering, som är verkliga trender inom konferensbranschen under dessa månader.

Trots de framsteg som gjorts under de senaste åren finns det fortfarande mycket utrymme för förbättringar. I kommande stycken förklarar vi vad som menas med mångfald och inkludering. Hur du kan utnyttja dessa trender för att göra ditt evenemang bättre genom att nå ut till en allt större och mer diversifierad publik?

Vad är mångfald och inkludering?

När vi talar om mångfald och inkludering menar vi att det handlar om att genomföra olika aktiviteter som värdesätter mångfald och inkludering av olika former av mångfald i ett sammanhang.

För att främja jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen och under evenemang, ligger fokus i denna mening på att med öppna armar välkomna personal och andra yrkesverksamma från olika kulturella bakgrunder, med olika fysiska egenskaper, med olika kön och sexuell läggning och så vidare, i sitt team eller till sitt evenemang. 

Fördelen med ett evenemang som inkluderar alla

En av fördelarna med ett inkluderande evenemang är att deltagarna blir mer engagerade.

Om din publik känner sig representerade, från potentiella nya kunder till leverantörer och affärspartners, ger det dig ett försprång framför alla de konkurrenter som kanske inte ens har haft detta i åtanke.

Vilka lösningar bör tillämpas för att främja mångfald och inkludering?

När det kommer till att organisera ett företagsevent är det bästa sättet att främja mångfald och inkludering genom två aspekter: Å ena sidan handlar det om att uppmuntra framväxten och utvecklingen av dessa frågor i den panel av föreläsare som vi väljer för tal och underhållning, och å andra sidan handlar det om att ge utrymme för dessa frågor även i planeringsteamet.

I följande stycken kommer vi förklara alla detaljer för att se till att ditt nästa evenemang uppfyller alla dessa krav.

Inkludera en panel av talare som speglar publikens mångfald

Till att börja med föreslår vi, som vi nämnde tidigare, att du främjar mångfald genom att för ditt evenemang välja ut föreläsare och talare som först och främst är olika när det gäller arbete och yrkesbakgrund. Du kan då möta behoven hos kunder som fokuserar på dessa frågor under sina evenemang och som letar efter leverantörer och partners som är i linje med deras företags värderingar och policyer.

Men det tar inte slut där! Enligt McKinseys nyligen genomförda studie ""Why diversaty matters" har företag med många anställda av olika etnicitet en resultatfördel på 35 %.

Därför rekommenderar vi att du skapar ett planeringsteam med medarbetare med så olika egenskaper som möjligt, så att var och en av dem kan ge sitt unika perspektiv, öka engagemanget hos dina gäster och intressenter och skapa ett evenemang med ett rikare innehåll.

Främja interaktion mellan människor med olika bakgrund

Det räcker dock inte att ditt team består av personer med olika idéer och talanger: För att öka deltagarnas engagemang under ditt event rekommenderar vi att du skapar tillfällen där människor med olika bakgrund kan mötas och interagera, för att ge mer stimulans och berika atmosfären med olika diskussioner, synpunkter och erfarenheter.

På så sätt ser vi till att exempelvis din kickoff alltid blir nytänkande och levande samt, vad som är ännu bättre, lite oförutsägbart!

Var uppmärksam på maten och menyn

Om du vill ha större mångfald bland deltagarna på ditt evenemang måste du också ta hänsyn till vissa detaljer, som till exempel menyns utformning.

En större mångfald också innebär fler olika behov och preferenser att ta hänsyn till (och att förutse i planeringsfasen).

För att inte bli överraskad rekommenderar vi att du undersöker frågan så tidigt som möjligt genom att fråga dina gäster om eventuella önskemål och speciella dieter.

Planera pauser under evenemangets program i enlighet med religiösa krav

Låt oss diskutera en annan punkt där det kan vara mycket användbart för dig att ha anställda med olika bakgrund bland dina medarbetare: Pauser i evenemangsprogrammet med hänsyn till religiösa behov.

Det stämmer, för en medlem av ditt team med en annan religion än din kan det uppskattats, samtidigt som det blir ett värdefullt ess i din rockärm. Börja i god tid att identifiera alla de religösa högtider och aktuella datum då det kan vara bättre att ta en paus för att respektera allas behov.

Tycker du att den här artikeln var användbar kan du ha våra tips om hur man bäst främjar inkludering och välbefinnande på företaget i åtanke när du arrangerar evenemang.

Du kan också boka en kostnadsfri demo av våra tjänster genom att klicka på knappen nedan.

Continua a leggere

Plockmat och catering till företagsevent i juletid
April 22, 2024
Plockmat och catering till företagsevent i juletid
Jullekar och vinteraktiviteter till företagets julfest
March 14, 2024
Jullekar och vinteraktiviteter till företagets julfest
After work aktiviteter med jobbet
March 14, 2024
After work aktiviteter med jobbet