Esplora
Podcast
Blog
Evenemangsplanering

Teambuilding på jobbet: den bästa gåvan du kan ge ditt företag

Teambuilding på jobbet: den bästa gåvan du kan ge ditt företag

Det finns många fördelar med teambuilding på arbetsplatsen! Upptäck typerna, fördelarna och varför teambuilding kan vara en oumbärlig tillgång för ditt företag.

Att arrangera teambuilding på arbetsplatsen kan vara ett mycket avgörande moment för ett företag. Det är ett verkligt lyft och en aktivitet som gynnar de anställdas och medarbetarnas välmående.

Vad är teambuilding? För företag är det en uppsättning av aktiviteter som syftar till att göra en grupp människor till ett sammansvetsat team - och på så sätt träna, förbättra och stärka teamkänslan. 

Grunden till framgångsrik teambuilding är, som vi kommer att se, behovet av att skapa ett sammanhang och en atmosfär som skiljer sig från företagets vardagliga rutiner. En miljö som bidrar till att skapa en ny och positiv gruppdynamik och ett starkare band mellan människor. Vi har en mängd teambuilding tips som vi kommer att diskutera mer. 

Teambuildingaktiviteter på företag kan genomföras i syftet att:

- Motivera ett team och optimera samarbets- och kommunikationsförmågan

- Skapa engagerande moment under affärsresor

- Förmedla företagets värderingar och en stärka känslan av samhörighet

- Underlätta definitionen av affärsmål och hur man ska uppnå dem

Varför teambuilding kan underlätta konkurrensförhållanden för växande företag

Teambuilding anses ofta vara nyckeln till många företags framgångar. Genom att ordna små tävlingar eller roliga utmaningar på jobbet kommer det inte bara öka företagskulturen utan samt främja vänskapen mellan de anställda. Detta leder inte bara till ökad kreativitet och motivation, utan det uppmanar även till gott samarbete kollegorna emellan. Här kan du läsa historien då Kampaay ordnade ett lyckat teambuilding-evenemang för GA Agency

Optimera samarbete, teamintegration och teamkänsla

Att arbeta i ett team är oftast en positiv erfarenhet, men ibland, i vissa affärsmiljöer, kan det vara en utmaning för alla. Teambuilding övningar på företag skapar genuina band som underlättar personlig kommunikation, särskilt mellan grupper som arbetar på distans, vilket ökar engagemanget, motivationen och framför allt förtroendet för sig själv och andra.

Tidshantering i projekt och möten

En av de mest mätbara fördelarna med teambuilding på företag är utan tvekan ökad produktivitet. Detta resultat är summan av många faktorer: förmågan att hantera tid och deadlines (både i projekt och under möten), respekt för andras åsikter och att lyssna på varandra, strävan efter öppenhet och ständiga uppdateringar om hur arbetet går. Alla dessa är centrala begrepp för teambuilding.

Förbättring av stresshantering och problemlösning

Teambuilding på företag involverar också alltid en aspekt av välbefinnande hos medarbetare, och uppmuntrar människor att arbeta med sig själva, utforska styrkor och förbättringsområden samt närma sig varje projekt med en lugnare, sundare och mer proaktiv inställning. Förmågan att lösa problem (identifiera och övervinna ett hinder) är medfödd hos alla människor och förstärks ännu mer i en arbetsgrupp.

Välj det format som passar dig: idéer, aktiviteter och typer

Det finns inte bara en sorts teambuilding för företag, utan många olika typer, idéer och spel som uppmuntrar samarbete och får dina medarbetare att känna sig som en del av teamet (exakt, "en för alla, alla för en"!). Letar du efter tips på personalaktivitet? Låt oss ta en titt på dessa olika typer.

Spel och äventyr för teambuilding på ditt företag

Spel och gamifiering är en nyckelkomponent i digitala eller fysiska teambuildingaktiviteter för företag och förekommer oftast i form av escape rooms, skattjakter och mordmysterium.

Dessa format inspirerar till kreativt tänkande, främjar brainstorming och problemlösningsförmåga och kräver att alla samarbetar för att slutföra uppgifter inom en viss tid och är även roliga aktiviteter med jobbet. Kort sagt: Glöm all form av konkurrens!Teambuilding i köket

Tips på aktiviteter med kollegorna är att se den lekfulla delen av en teambuilding, som att laga mat. Att ta med laget ut i köket och organisera tävlingar och utmaningar är ett innovativt sätt att föra fram företagets ethos: För att ni ska lyckas krävs riktlinjer, färdigheter, uthållighet, fördelning och organisering av roller och framför allt en fantastisk laganda. Inte minst är tidsplanering och ständigt proaktivt samarbete viktigt.

Vi rekommenderar matlagning för ett företagsevenemang i samband med högtider som påsk, midsommar och jul som en kul aktivitet med jobbet. 

Kreativa aktiviteter för ditt team

Det finns en mängd bra teambuilding aktiviteter och för att lyckas med denna typen av event är kreativitet a och o. När man väljer vilka lekar och tävlingar att inkludera ska man inte bara ha nöje i åtanke, utan att det faktiskt ger känslan av riktig laganda. Då man delar upp de kollegorna ska man såklart ställa sig frågan “vad menas med att arbeta i arbetslag eller team”, eftersom det är en otroligt viktig aspekt i att alla faktiskt ska ha roligt på evenemanget. 

När man väljer teamaktiviteter kan det vara en viss gren, en kreativ övning eller en problemlösningsuppgift. Aktiviteterna förbättrar också relationer och konfrontationer mellan kollegor på ett helt nytt sätt.

Att känna sig mer kreativ är också ett utmärkt sätt att lindra stress: upplevelsen tar dig ur de vanliga mentala mönstren med sitt mycket praktiska tillvägagångssätt, samtidigt som du slappnar och framför allt fylls med energi.

Upplevelser och provningar med frågesport

Vi har också sett att nya upplevelser och aktiviteter har en positiv effekt på arbetslag. Detta blir ännu viktigare när teambuilding sker i form av tematiska upplevelser som till exempel bartenderkurser, vin- och ölprovningar.

Dessa format är speciellt utformade för att blanda teori, praktik, online quiz och lagspel med minnesvärda, engagerande och mycket inspirerande stunder, fram till den slutliga utmaningen som utser det vinnande laget.

Det viktigaste för en minnesvärd dag

Enligt vår undersökning är teambuilding den vanligaste typen av evenemang som organiseras av ett företag: Detta gäller både före COVID-19 och ännu mer nu efter pandemin. Att det finns aktiviteter att göra med jobbet utanför eller på arbetstid är mer än uppskattat både hos de anställda, cheferna samt HR-personal. 

Att jobba med samarbetsövningar och gruppdynamik är viktigt för aspekter som: 

Viljan att engagera sig

Det här är utgångspunkten i alla företags teambuilding: Önskan att arbeta tillsammans, att komma ut ur sin roll och ur den bubbla som gör vissa team alltför stelbenta. Vårt råd är att närma dig allting med en genuin och nyfiken anda - särskilt om du råkar sitta i ett team med kollegor som du knappt känner. Genom att använda sig av sociala aktiviteter med jobbet måste kollegorna samarbeta vilket leder till bättre relationer på arbetsplatsen. 

Att dela ett gemensamt mål

Att stärka relationer mellan kollegor och se bortom alla definierade kompetenser gör att hierarkin på arbetsplatsen lättas upp. Vi arbetar inte bara ensamma, utan tillsammans. Det är viktigt att alla känner sig trygga och bekväma med att uttrycka sig fritt efter sin förmåga.

Utbyte av feedback

Varje företags teambuilding inkluderar en fas för att samla in lärdomar och feedback. I denna fas av feedback och konfrontation lär du dig att ge och acceptera konstruktiv kritik: Detta hjälper dig att växa, förbättra relationerna med dina medarbetare och vara ärlig mot dig själv och andra.

Att vårda minnen

Framgångsrika gruppövningar finns alltid kvar i minnet. Innan du börjar komma igång, håll engagemanget högt och bjud in deltagarna att ta foton och selfies. Och efter evenemanget kan du hålla minnet vid liv genom att skapa en video om upplevelsen.

Att organisera teambuilding fysiskt, hybrid eller digitalt

Vid planering och organisering av ett evenemang ska man alltid ha företaget och vad man vill åstadkomma som grundpelare. Det här kan du tänka när du planerar ett teambuilding evenemang:

Under pandemin var vi så illa tvungna att ordna våra evenemang på distans. Men idag är vi tillbaka i att ha våra evenemang i person. Dock gav pandemin oss otroliga möjligheter som hybrid och distansevenemang, vilket kommer väl till hands för företag och dess anställda som befinner sig i världens alla hörn.

Fysisk teambuilding på arbetsplatsen: tänk på lokal och plats

Om ditt teambuilding-event ska ske fysiskt måste du vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta för din personal: En plats som är tillräckligt stor och rymmer alla deltagare, samt är inom rimligt avstånd från kontoret. En teambuildingdag kan vara lång, vilket leder till hungriga deltagare. Här är det en ypperlig idé att tänka på catering

Hybrid teambuilding: få alla att känna sig delaktiga

Ett tips för ett hybridevenemang: Skapa särskilda kommunikationssätt för deltagare på distans eller balansera alltid den fysiska delen med aktiviteter på distans för att se till att personerna på andra sidan skärmen är engagerade och involverade.

Digital teambuilding: undvik zoomtrötthet med en fysisk pryl

På tal om deltagande och digitala evenemang: Timmar som spenderas på videosamtal kan ofta orsaka “Zoom Fatigue”, dvs. den stress eller utmattning som uppstår vid interaktion under videokonferenser. Vårt råd är att göra upplevelsen ännu mer verklig och minnesvärd med en fysisk pryl, t.ex. ett eventkit som alla kan njuta av tillsammans i slutet av teambuildingaktiviteten.

Hur man övertygar beslutsfattare och engagerar deltagare

Pandemin var två år utan dess like för de flesta företag, och trots att vi nu kan leva som vanligt till största grad satte pandemin sina spår som vi ännu idag anpassar oss och använder oss av, som: Helt nya strategier, andra sätt att ha möten, oväntade utmaningar och kollegor som jobbar på distans. 

När det gäller den sista punkten: Enligt forskning av Gallup har det så kallade smart working (smart arbete) lett till att många anställda och medarbetare känner sig isolerade, vilket har minskat produktiviteten med 21 %. Att hålla motivationen hög (vilket alltid går hand i hand med produktiviteten), är det viktigt att uppmuntra mänskliga kontakter och främja interaktion. Detta är några av anledningarna till att allt fler personalchefer föreslår teambuilding på arbetsplatsen.

Sedan finns det deltagare att involvera. Enligt National Training Laboratories tar anställda som deltar i dessa aktiviteter med sig 75 procent av det de lär sig under teambuilding-sessioner, särskilt om aktiviteterna är interaktiva eller erfarenhetsbaserade. 

En investering i ditt team: vilka poster du ska budgetera för

Teambuilding är ett mycket mångsidigt verktyg: Byråer, små och medelstora företag inkluderar det regelbundet i sin årliga strategi eftersom det är en stor investering i människor, ger vinst på lång sikt och har en positiv inverkan på teamets välbefinnande.

Ur ekonomisk synvinkel omfattar en teambuilding för företag mer eller mindre fasta kostnader som måste tas med i kalendern och i den ekonomiska planeringen:

- Aktiviteten, dvs. upplevelsen, det roliga formatet eller äventyret, som är den verkliga kärnan och det hjärtat i teambuildingdagen (eller -dagarna!);

- Valet av en eventledare som ska underlätta genomförandet av varje aktivitet, en avgörande person som ska vägleda och observera de deltagande grupperna. Som ekonomisk vikt står den för ungefär en fjärdedel av den totala budgeten;

- Förberedelse av material: Beroende på vilken typ av teambuilding det handlar om, kan man organisera kit som levereras till teamen med allt de behöver för att få ut det mesta av upplevelsen eller utmaningen;

- Om teambuildingen är digital behövs en dedikerad plattform: En lyckad teambuilding beror i hög grad på det verktyg som används för att genomföra den. Det är viktigt att valet faller på en enkel plattform och att den har en extern ledare för att göra varje ögonblick engagerande;

- Om teambuilding är fysisk eller i hybridformat, har valet av plats och catering en betydande inverkan på budgeten, men är också den aspekt som verkligen avgör om eventet blir lyckat.

Slutsatser

Företags-teambuilding framstår som ännu mer behövligt i livet efter pandemin, och är den bästa lösningen för att involvera och utveckla hela teamet, även de som inte är vana vid att arbeta i team.

Fördelarna är många: En stor ökning av arbetsmoralen och produktiviteten, fokus på varje anställdas välbefinnande, och utveckling av ett nytt språk som alternativ till kontorsspråket. Kort sagt, den bästa gåvan du kan ge ditt företag. En gåva som blir ännu bättre med Kampaay.

Kampaay är en event-as-a-service-plattform som revolutionerar och gör det ännu enklare att anordna teambuilding-evenemang online, fysiskt eller i hybridform. 

Med hjälp av Kampaays plattform kan du redan idag skapa ett teambuilding-event dina anställda sent kommer att glömma. Kontakta oss för mer info redan idag. 

Organisera teambuilding på arbetsplatsen!

Continua a leggere

Hur man organiserar ett retreat utomhus med företaget
March 19, 2024
Hur man organiserar ett retreat utomhus med företaget
Den ultimata guiden för framgångsrika företagsevent
March 19, 2024
Den ultimata guiden för framgångsrika företagsevent
Eventplanerare: 7 tips för att bättre hantera prioriteringar
March 19, 2024
Eventplanerare: 7 tips för att bättre hantera prioriteringar